Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web stranice Gold-tours.com

Korisnik posjetom www.gold-tours.com web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja web stranice
www.gold-tours.com (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), a svakim korištenjem www.gold-tours.com, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje GOLDTOURS d.o.o. (dalje u tekstu: GOLDTOURS) izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije kupovine u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih Uvjeta.

Uvod
Ovim Uvjetima korištenja regulira se:

 1. Način i svrha korištenja www.gold-tours.com
 2. Način izravnog i neizravnog prikupljanja podataka korisnika
 3. Vrsta podataka koji se prikupljaju
 4. Način korištenja i obrađivanja podataka
 5. Prosljeđivanje korisničkih podataka
 6. “Kolačići” (Cookies)
 7. Zadržavanje korisničkih podataka
 8. Sigurnosne procedure
 9. Promjena Uvjeta

1. Način i svrha korištenja www.gold-tours.com

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.gold-tours.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka GOLDTOURS te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.gold-tours.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. GOLDTOURS neće biti odgovoran za način korištenja www.gold-tours.com, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.gold-tours.com.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Izravno od korisnika u slučaju kupovine putem weba, u slučaju da korisnik kontaktira Službu za korisnike putem weba i u slučaju da korisnik podnosi zahtjev za ponudu Poslovne usluge.
 2. Neizravno prilikom korisničkog surfanja www.gold-tours.com.

3. Vrsta informacija koje se prikupljaju

Prilikom kupovine putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Adresu dostave 
 3. Adresu za račune
 4. Telefonski broj
 5. OIB
 6. E-mail adresu
 7. Način plaćanja – GOLDTOURS prikuplja korisnički odabir plaćanja za naručene proizvode. Brojevi kreditnih kartica i ostali podaci vezani uz plaćanje se ne pohranjuju već se prosljeđuju na siguran i provjeren Epay sustav za plaćanje, odnosno GOLDTOURS ne prikuplja i skladišti podatke o kreditnim karticama već ih samo prosljeđuje poslovnoj banci koja autorizira online plaćanje.

Prilikom prijave na newsletter putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Mobilni broj
 3. E-mail adresu

Prilikom podnošenja upita GOLDTOURS službi za korisnike putem weba korisnik izravno daje sljedeće
osobne podatke:

 1. Ime i prezime
 2. Korisnički mobilni broj
 3. Korisnički e-mail
 4. Korisničku poruku

Prilikom podnošenja upita za Poslovnu uslugu putem weba korisnik izravno daje sljedeće osobne podatke:

 1. Tvrtku
 2. OIB firme
 3. Ime i prezime kontakt osobe
 4. Kontakt broj
 5. Adresu

Neizravno prikupljanje podataka

 1. Putem kolačića – korisniku se dodjeljuje jedinstveni identifikator putem cookie metode (Više pod “Kolačići”)
 2. Ostale skupne podatke vezane uz korisničko korištenje web stranica putem Google Analytics-a.

4. Korištenje prikupljenih informacija Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da se podaci prikupljeni putem www.gold-tours.com mogu koristiti u neku od sljedećih svrha:

 1. Omogućiti korisniku pristup određenim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.gold-tours.com
 2. Obrađivanje narudžbe koju je korisnik napravio putem www.gold-tours.com
 3. Osigurati korisniku proizvod ili uslugu koji je korisnik naručio putem www.gold-tours.com
 4. Potvrditi da korisnik ima pravo na određeni proizvod ili uslugu
 5. Organizirati plaćanje za naručeni proizvod ili uslugu
 6. Kreiranje računa i ostalih dokumenata za narudžbe napravljene putem www.gold-tours.com
 7. Prevenirati zlouporabu provjerom korisničkog identiteta
 8. Asistirati korisniku prilikom narudžbe željenog proizvoda ili usluge putem www.gold-tours.com
 9. Organizirati dostavu naručenog proizvoda ili izvršenje usluge
 10. Informirati korisnika o novim web stranicama i/ili funkcionalnostima na www.gold-tours.com
 11. Analizirati korisničko korištenje www.gold-tours.com i raditi web statističke izvještaje za interne potrebe GOLDTOURS d.o.o.
 12. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu
 13. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima GOLDTOURS d.o.o. poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe
 14. Analizirati podatke o korisnicima uključujući korisničko pozivanje, pretraživanje, pregledavanje www.gold-tours.com i lokacijske podatke na osobnoj ili skupnoj osnovi. Ove podatke možemo proslijediti trećim osobama i možda ćemo koristiti ove podatke kako bi korisniku pružili ciljane GOLDTOURS ponude, promocije, reklame ili komercijalne poruke.

5. Prosljeđivanje korisničkih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje svoju privolu da GOLDTOURS korisničke podatke prikupljene putem www.gold-tours.com može prosljeđivati:

 1. Poslovnim partnerima, zaposlenicima GOLDTOURS i zaposlenicima GOLDTOURS Službe za korisnike koji su uključeni u isporuku korisničke narudžbe GOLDTOURS proizvoda ili u pružanje usluge temeljem korisničkog upita
 2. Nadležnim tijelima javne i državne uprave ukoliko se radi o sumnji na zlouporabu GOLDTOURS web stranica ili o drugim pitanjima iz njihove nadležnosti
 3. Trećim stranama koje sudjeluju u promotivnim aktivnostima GOLDTOURS
 4. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza
 5. Kao odgovor na žalbu da je došlo do povrede Općih uvjeta korištenja GOLDTOURS usluga

6. “Kolačići” (Cookies)

Prigodom korištenja, tj. posjeta www.gold-tours.com, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku “kolačića” (“cookie”) na računalu/mobilnom uređaju Korisnika. “Kolačići” se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon toga se brišu. “Kolačić” je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. “Kolačić” se ne može koristiti za pokretanje programa ili unošenje virusa na Korisnikovo računalo. Poslužitelji pri posjeti www.gold-tours.com stranicama koriste tip cookie-a poznat pod nazivom “privremeni kolačić” (“session based cookie”), a koji se postavlja na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta www.gold-tours.com web stranicama i omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama te automatski istječe kada zatvori svoj preglednik.
U “kolačiću” se ne pohranjuju informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se informacijama ne može pristupiti. GOLDTOURS korištenjem “kolačića” ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili pregledavanjem drugih stranica na internetu Korisnika. S obzirom na to da se “kolačić” nalazi na računalu Korisnika, GOLDTOURS ga ne može pronaći ako Korisnik posjeti GOULDTOURS web stranice s nekoga drugog računala.
“Privremeni kolačići” standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje Korisniku nakon identifikacije moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade mrežnih aplikacija te ga rabe i web stranice GOLDTOURS, koje za ispravno funkcioniranje u pregledniku zahtijevaju od Korisnika da postavi “privremeni kolačić” koji je aktivan tijekom korištenja www.gold-tours.com.
Korisnik ima mogućnost prihvaćanja ili odbijanja “kolačića” putem postavki internet preglednika. U slučaju da korisnik odbije prihvaćanje “kolačića” postoji mogućnost da neki dijelovi ili funkcionalnosti www.gold-tours.com stranice neće funkcionirati na korisničkom računalu/mobilnom uređaju. Iz navedenog razloga GOLDTOURS savjetuje korištenje “kolačića” prilikom posjete www.gold-tours.com stranica.

7. Zadržavanje korisničkih podataka

GOLDTOURS će zadržati prikupljene podatke o korisnicima samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe.

8. Sigurnosne procedure

GOLDTOURS na redovitoj osnovi razmatra procedure kako bi se korisnički osobni podaci zaštitili od neautoriziranog pristupa, slučajnog gubitka ili uništenja. Koristi se tržišni standard (SSL tehnologiju) kako bi se enkriptirali osjetljivi korisnički podaci (posebice u slučaju online plaćanja
kreditnom karticom). Treće strane kojima se osobni podaci sukladno ovim  
Uvjetima korištenja prosljeđuju obvezani su za čuvanje prikupljenih podataka ugovorima o povjerljivosti sklopljenim s GOLDTOURS. U svakom slučaju, GOLDTOURS u pružanju usluga inzistira na sigurnosti korisničkih podataka i nastoji da treće strane kojima se isti prosljeđuju održavaju istu razinu zaštite korisničkih podataka. Korisnici trebaju biti svjesni da je komunikacija putem interneta, u smislu e-mail i web komunikacije nesigurna osim u slučajevima SSL enkripcije. Sama priroda interneta je da 
podaci mogu prolaziti kroz internetske veze u mnogim zemljama prije nego što su isporučeni. GOLDTOURS ne može prihvatiti odgovornost za neautorizirani pristup ili gubitak informacija ukoliko se 
radi o slučajevima nad kojima GOLDTOURS d.o.o. nema izravni nadzor.

9. Promjena Uvjeta 

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja GOLDTOURS, kao i drugi GOLDTOURS posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. GOLDTOURS pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem GOLDTOURS web stranice ili na drugi primjeren način.