American Urological

Association Annual Meeting

 

 

 

 

KOPENHAGEN, 24.-27.05.2018.

 

ERA-EDTA 2018. održat će se u Kopenhagenu, Danska, između 24. i 27. svibnja 2018. ERA-EDTA 2018 je europski registar koji prikuplja podatke o renalnoj nadomjesnoj terapiji putem nacionalnih i regionalnih renalnih registara u Europi. Registar ERA-EDTA financira Europska udruga bubrega – Europska udruga dijalize i transplantacije (ERA-EDTA). Od lipnja 2000, ured registrara nalazi se u Odjelu za medicinsku informatiku u Akademskom medicinskom centru u Amsterdamu, Nizozemska.

 

 

© GOLD TOURS - INCOMING & OUTGOING TRAVEL AGENT

d.istra - 2018