American Urological

Association Annual Meeting

 

 

 

 

AUA potiče najviše standarde urološke kliničke skrbi kroz obrazovanje, istraživanje i formuliranje politike zdravstvene zaštite.

 

 

© GOLD TOURS - INCOMING & OUTGOING TRAVEL AGENT

d.istra - 2018